Hovedinnhold

Dokumentmaler


Emne Dokument tittel Last ned
Avtaler

Agenturavtale

Aksjeselskap (AS/ASA)

Aksjeeierbok

Aksjeselskap (AS/ASA)

Aksjeselskap - stiftelsesdokument for AS

Markedsføring

Aktivitetsplan - markedsføring

Markedsføring

Annonseplan

Arbeidsgiverforhold

Ansettelsesintervju

Arbeidsgiverforhold

Attest

Arbeidsgiverforhold

Avskjedigelse

Arbeidsgiverforhold

Avtale om hjemmekontor

Arbeidsgiverforhold

Avtale om kompetanseutvikling

Arbeidsgiverforhold

Avtale om tilkalt hjelp

Etablering

Business plan guidelines

Etablering

Business plan template

Regnskap og revisjon

Dagsrapport

Regnskap og revisjon

Driftsbudsjett

Arbeidsgiverforhold

Egenmelding

Arbeidsgiverforhold

Ferieplan

Arbeidsgiverforhold

Firmabil

Etablering

Forretningsplan - disposisjon

Aksjeselskap (AS/ASA)

Generalforsamlingsprotokoll: Kapitalforhøyelse

Aksjeselskap (AS/ASA)

Innkalling til generalforsamling

Regnskap og revisjon

Kjørebok

Avtaler

Kommisjonsavtale

Ansvarlig selskap (DA/ANS)

Kompanjongavtale

Avtaler

Leieavtale

Regnskap og revisjon

Likviditetsbudsjett

Regnskap og revisjon

Lønnsgrunnlag/lønnsslipp

Arbeidsgiverforhold

Medarbeidersamtale

Markedsføring

Medieplan

Avtaler

Oppdragsavtale

Arbeidsgiverforhold

Oppsigelse begrunnet i arbeidstakers forhold

Arbeidsgiverforhold

Oppsigelse begrunnet i virksomhetens forhold

Arbeidsgiverforhold

Oppsigelse i prøvetiden

Arbeidsgiverforhold

Permitteringsvarsel

Markedsføring

Pressemelding

Prosjektplan

Aksjeselskap (AS/ASA)

Protokoll - generalforsamling

Aksjeselskap (AS/ASA)

Protokoll - styremøte

Ansvarlig selskap (DA/ANS)

Selskapsavtale for ANS

Ansvarlig selskap (DA/ANS)

Selskapsavtale for DA

Arbeidsgiverforhold

Skriftlig advarsel

Arbeidsgiverforhold

Sluttavtale

Arbeidsgiverforhold

Sluttintervju

Rapporter

Sluttrapport

Rapporter

Statusrapport

Forening

Stiftelsesdokument og vedtekter for forening

Samvirkeforetak (SA)

Stiftelsesdokument og vedtekter for SA

Stiftelser

Stiftelsesdokument og vedtekter for stiftelser

Arbeidsgiverforhold

Stillingsinstruks daglig leder

Avtaler

Taushetserklæring

Aksjeselskap (AS/ASA)

Taushetserklæring - styremedlemmer

Regnskap og revisjon

Timeliste

Regnskap og revisjon

Varetellingsliste

Regnskap og revisjon

Økonomiske nøkkeltall