Hovedinnhold
Skriv ut

Drift

 For den etablerte bedriften finnes det ulike krav og regler om hvordan den skal opptre i forhold til myndigheter, styrende organer, ansatte og andre omgivelser.

Styrearbeid, skatte- og avgiftsrapportering, dokumentasjon for regnskapet og forholdet til ansatte er blant de viktigste temaene.

Siste endring på denne siden: 08.03.2011

Del på: