Hovedinnhold
Skriv ut

Hvordan melde flytting og andre endringer?

Hvis det skjer endringer i de opplysningene som er registrert om ditt foretak i Brønnøysundregistrene (adresse, telefon, e-postadresse, foretaksnavn, virksomhetsområde, styremedlemmer, m.m.), skal dette meldes inn via skjemaet Samordnet registermelding i Altinn. Ved dette får mange offentlige etater kjennskap til opplysningene.

Ved flytting må du også huske å må melde adresseendring til Posten.

De fleste endringer som gjelder foretak registrert i Foretaksregisteret, kunngjøres på Brønnøysundregistrenes hjemmeside. Det gjelder forhold som er viktig for omverdenen, og som kreditorer og andre har rett til å vite om. Kunngjøring skjer automatisk når meldingen er registrert av Foretaksregisteret.

For endring av foretaksnavn og av deltakersammensetning i ansvarlige selskap, må du betale gebyr etter gjeldende satser. Meldinger som medfører utstedelse av kreditorvarsel er også gebyrbelagt. Faktura blir sendt i posten.

Siste endring på denne siden: 13.01.2016

Del på: