Hovedinnhold
Skriv ut

Arbeidsgivers plikt til opplæring i HMS

Arbeidsgiver har ansvar for at arbeidsmiljøet i virksomheten er fullt forsvarlig. For å kunne ta de riktige beslutningene i forhold til arbeidsmiljøet, skal arbeidsgiver ha kunnskap om hvilke krav som gjelder, hva som skal til for å få et godt arbeidsmiljø og hvordan det skal arbeides systematisk med HMS i virksomheten. Plikten er personlig og kan ikke delegeres.


Loven stiller ikke krav til opplæringens omfang, men det er en klar intensjon at arbeidsgivers opplæring skal tilpasses den enkelte virksomhet, art, aktiviteter, risikoforhold og størrelse.

Siste endring på denne siden: 18.03.2016

Del på: