Hovedinnhold
Skriv ut

Gjelder internkontrollforskriften for meg?

Internkontrollforskriften gjelder for all virksomhet som omfattes av bestemte lover som behandler ulike helse-, miljø- eller sikkerhetshensyn, uavhengig av organisasjonsform. Forskriften gjelder den som er ansvarlig for virksomheten, arbeidstakere og tillitsvalgte både i offentlige og private virksomheter. Forskriften gjelder også dersom dine produkter eller tjenester kan skade kunder eller brukere. Den gjelder ikke for privatpersoner eller forbrukere.

Du kan gå ut fra at den gjelder for ditt foretak, så sant det produserer, selger eller tilbyr varer og tjenester av noe som helst slag. Først og fremst er internkontroll arbeidsgiverens ansvar, men alle ansatte har både rettigheter og plikter i forbindelse med HMS-arbeidet.

Rutinene for HMS behøver ikke være særlig omfattende for små bedrifter med liten risiko for brann, forurensning, arbeidsulykker, osv. Men selve kravet om systematisk HMS-arbeid er det samme for alle virksomheter.

Start med å skaffe deg internkontrollforskriften med veiledning. Der står det mer om hvordan HMS-arbeidet kan organiseres, om regelverket rundt og om myndighetene som forvalter det.

Siste endring på denne siden: 18.03.2016

Del på: