Hovedinnhold
Skriv ut

Hva er systematisk HMS-arbeid (internkontroll)?

Det finnes mange regler om at produkter og tjenester skal oppfylle forskjellige sikkerhets- og kvalitetsbetingelser. Det stilles også krav til lokaler, verneinnretninger og tilrettelegging av arbeidet for å sikre ytre miljø og trygghet for dem som gjør jobben. En vanlig samlebetegnelse for dette området er HMS, Helse, Miljø og Sikkerhet.

Systematisk HMS-arbeid innebærer å være i forkant, identifisere risiko og sette inn tiltak. Det er en kontinuerlig prosess og bør være en naturlig del av enhver virksomhet.

Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) sier at den som er ansvarlig for virksomheten, plikter å sørge for systematisk oppfølging av helse, miljø og sikkerhet. Dette skal gjøres i samarbeid med arbeidstakerne og deres representanter. Rutinene skal være dokumentert skriftlig, og skal sikre at problemer oppdages og tas hånd om i tide. Internkontroll er kvalitetssikring.

Forskriften er utgitt med veiledning og kommentarer. Der kan du lese mer om hvordan arbeidet bør legges opp både for virksomheter som er små og lite risikoutsatt, og hva som skal til der det er mange ansatte eller stor risiko for helse-, miljø- og sikkerhetsproblemer.

Arbeidstilsynet har utarbeidet en Arbeidsmiljøguide som gir deg en enkel innføring i hva systematisk arbeidsmiljøarbeid er.

Siste endring på denne siden: 18.03.2016

Del på: