Hovedinnhold
Skriv ut

Hvilke etater kan hjelpe meg?

Når du skaffer deg internkontrollforskriften, vil du se at den henger sammen med en rekke lover og forskrifter og forvaltes av flere myndigheter. Hvilket regelverk som er aktuelt for din virksomhet, avhenger av hva slags arbeid som utføres i virksomheten. Myndighetene og virksomhetene som er listet opp under, fører kontroll med at regelverket følges.

  • Direktoratet for arbeidstilsynet for arbeidsmiljøloven
  • Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap/kommunale brannvernmyndigheter for brann- og eksplosjonsvernloven
  • Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap/Det lokale eltilsyn for lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr samt deler av produktkontrolloven 
  • Miljødirektoratet for forurensningsloven, produktkontrolloven og deler av genteknologiloven
  • Næringslivets sikkerhetsorganisasjon for sivilforsvarsloven
  • Sjøfartsdirektoratet for fritidsfartøy
  • Helsedirektoratet for genteknologiloven
  • Statens strålevern for strålevernloven og forurensingsloven når det gjelder radioaktiv forurensing og radioaktivt avfall
  • Luftfartstilsynet (tilsynsmyndighet for arbeidsmiljøet for flygende personell i sivil luftfart)

Hvis du er usikker på hva som er aktuelt for deg, bør du ta en titt på regelhjelp.no. Der får du god oversikt over reglene som gjelder for den enkelte bransjen.

Siste endring på denne siden: 18.03.2016

Del på: