Hovedinnhold
Skriv ut

Hvordan lager jeg et HMS-system?

Dette er de viktigste trinnene i utviklingen av et system for å følge opp helse, miljø og sikkerhet i bedriften:

  1. Du som er arbeidsgiver, har ansvaret for HMS. Du må ta initiativ til å starte arbeidet, men det er viktig at prosessen skjer i samarbeid med arbeidstakerne. Sett mål for arbeidet med HMS. Skriv ned hvordan bedriften er organisert og hvem som har ansvaret for å følge opp HMS-spørsmål.
  2. Skaff oversikt over hvilke lover og forskrifter som er aktuelle for bedriften. Det vil avhenge av hva slags arbeid dere utfører og hvor risikofylt det er. Kontakt tilsynsmyndighetene hvis du er i tvil.
  3. Skaff oversikt over hvilke sikkerhetsrutiner som allerede finnes. Det kan være rutiner for opplæring, brannøvelser, bruk av verneutstyr, osv.
  4. Kartlegg bedriften med tanke på risiko. En enkel risikoanalyse kan bestå i å stille tre enkle spørsmål: Hva kan gå galt? Hva kan vi gjøre for å forhindre det? Hvordan kan vi redusere konsekvensene hvis det likevel skulle skje? (Hva slags risiko det er snakk om, vil variere fra bedrift til bedrift. Det kan dreie seg om belastningslidelser, støy, konflikter, kjemikalier, farlige maskiner, osv. Kartleggingen gir en oversikt over hva som bør forbedres.)
  5. Lag en handlingsplan på bakgrunn av kartleggingen. Planen skal vise hva som skal gjøres, hvem som skal gjøre det og når det skal være gjort. Gjør det enkelt, tilpass arbeidet til det behovet du har i din bedrift.
  6. Selve gjennomføringen av tiltakene er selvfølgelig den viktigste delen av helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet.

I tillegg til den jevnlige oppfølgingen med kartlegginger og tiltak, må bedriften minst en gang i året gjennomgå selve systemet som er bygget opp og vurdere om det har fungert i praksis eller bør endres.

Siste endring på denne siden: 18.03.2016

Del på: