Hovedinnhold
Skriv ut

Arbeidsgiveravgift

Betaler du ut lønn eller annet vederlag for noens arbeidsinnsats, skal du betale arbeidsgiveravgift så sant vedkommende ikke er selvstendig næringsdrivende. Vær spesielt oppmerksom på slike vederlag som provisjon, overtidsgodtgjørelse, ulempetillegg, serveringspenger og «driks» eller liknende ytelser.

Du skal foreta og betale skattetrekk av alle ytelser som du betaler arbeidsgiveravgift av. Et viktig tillegg er at du skal betale arbeidsgiveravgift av pensjonsinnskudd og feriepenger. Fagforeningskontingent eller underholdsbidrag inngår også i arbeidsgiveravgiftsgrunnlaget og i forskuddstrekk (selv når det er trukket fra utbetalingen til lønnsmottakeren).

Hvert år utarbeider Skatteetaten en kodeoversikt for lønns- og trekkoppgaver. Der har alle typer lønn og andre ytelser hvert sitt kodenummer. Bokstaven «A» bak koden (f. eks. 111-A, 112-A, osv.) betyr at ytelsen skal være med i beregningsgrunnlaget for arbeidsgiveravgift.

Siste endring på denne siden: 15.06.2012

Del på: