Hovedinnhold
Skriv ut

Arbeidsgiveravgift

Betaler du ut lønn eller annet vederlag for noens arbeidsinnsats, skal du betale arbeidsgiveravgift så sant vedkommende ikke er selvstendig næringsdrivende. Vær spesielt oppmerksom på slike vederlag som provisjon, overtidsgodtgjørelse, ulempetillegg, serveringspenger og «driks» eller liknende ytelser.

Grunnlaget for beregning av arbeidsgiveravgift er brutto lønn til de ansatte. Satsen for beregning av arbeidsgiveravgift er differensiert og varierer mellom 0 og 14,1%. Satsen for arbeidsgiveravgiften følger normalt den kommunen hvor virksomheten har sitt hovedkontor.

Alle ytelser som du er pliktig til å foreta skattetrekk av, vil du normalt være pliktig til å svare arbeidsgiveravgift av. Et viktig tillegg er at du skal betale arbeidsgiveravgift av pensjonsinnskudd og feriepenger.

Du trenger ikke sette beregnet arbeidsgiveravgift på en egen bankkonto, slik du er pliktig til å gjøre med skattetrekk du har trukket fra den ansattes lønnsutbetaling.

Siste endring på denne siden: 08.04.2014

Del på: