Hovedinnhold
Skriv ut

Lønnsinnberetning

Arbeidsgiver, eller enhver som har utbetalt lønn eller annen godtgjørelse for arbeid, plikter å sende inn lønns- og trekkoppgave til Skattedirektoratet.

Unntak fra hovedregelen er:

  • Trekkpliktig beløp til en person som ikke overstiger kr 1 000. 
  • Trekkfrie utgiftsgodtgjørelser (f.eks. km-godtgjørelse etter statens satser) som ikke overstiger kr 1 000. Dette gjelder bare når det ikke samtidig er utbetalt innberetningspliktig lønn. 
  • Samlede lønnsutbetalinger som ikke overstiger kr 4 000 når utbetalingene bare gjelder arbeid i tilknytning til betalerens eget hjem eller fritidsbolig. (Økes til kr 6 000 fra og med inntektsåret 2014).

Pengesedler og mynterOverskrides de nevnte beløpsgrensene, skal hele beløpet lønnsinnberettes.

Lønns- og trekkoppgave kan leveres via Altinn senest 31. januar året etter inntektsåret. Leverer man på papir/CD e.l. er fristen 20. januar.

De som leverer via Altinn trenger ikke levere årsoppgave, men får denne automatisk tilsendt fra Skattedirektoratet.

Ligningsloven kapittel 6 regulerer hva som skal være med på lønns- og trekkoppgaven.

Siste endring på denne siden: 06.01.2014

Del på: