Hovedinnhold
Skriv ut

Ferie

Alle arbeidstakere har lovbestemt krav på fire uker + én dags ferie hvert år. Den som er over 60 år, skal ha en uke ekstra. Det er ingen ting i veien for å avtale mer ferie enn det som følger av loven. Mange arbeidstakere har gjennom tariffavtaler eller annen avtale med arbeidsgiver rett til fem uker ferie. Men dette er altså med utgangspunkt i avtale, og ikke noe krav etter ferieloven.

Solhatt, feriekuffert, solbrillerHvis partene er enige om det, kan inntil to uker lovbestemt ferie overføres til neste år. Det er også tillatt å avtale inntil to uker ferie på forskudd. Reglene om overføring av ferie og forskuddsferie kan fravikes ved tariffavtale eller annen avtale. Der det er avtalt ferie utover det som er lovbestemt, kan arbeidsgiver og arbeidstaker avtale at også de ekstra feriedagene kan overføres til neste år.

Arbeidsgiver skal drøfte ferietidspunktet og ferielistene med arbeidstakerne i god tid før ferien. Hvis dere ikke blir enige, er det arbeidsgiver som bestemmer når ferien skal avvikles. Alle arbeidstakere kan imidlertid kreve å få minst tre uker sammenhengende ferie i perioden 1. juni - 30. september. De siste sju dagene skal også være sammenhengende hvis arbeidstakeren krever det.

En arbeidstaker som arbeider deltid/skift, kan ikke kreve at ferien bare skal legges på vedkommendes arbeidsdager. Har en arbeidstaker en ukes ferie, vil dette tilsvare seks virkedager, uavhengig av om vedkommende i den aktuelle uken for eksempel bare skulle arbeide to dager.

Arbeidstakeren kan kreve å bli orientert om tidspunktene minst to måneder før ferien tar til. Varsler du for sent, kan ikke arbeidstakeren nekte å ta ferie, men du kan bli erstatningspliktig for tap som følger av sen varsling.

Ferieloven inneholder også bestemmelser om endring av tidspunkt for ferie, ferie ved skifte av jobb, ferie ved eierskifte, sykdom i ferien, ferie i oppsigelsestiden og under svangerskapspermisjon.

All lovbestemt ferie som ikke er avviklet i løpet av ferieåret, skal overføres til påfølgende ferieår. Ferien må tas ut i feriedager, ikke penger. Det er ikke lov å få utbetalt feriepenger for lovbestemt ferie som ikke er avviklet eller overført til påfølgende ferieår.

Arbeidsgiver har et ansvar for at arbeidstakerne tar ut all lovbestemt ferie i løpet av ferieåret. Arbeidstaker har også medvirkningsplikt til avviklingen av ferien.

Eneste mulighet for å få utbetalt feriepengene for eventuell ferie som ikke er avviklet, er hvis arbeidsforholdet opphører.

Ferieloven er gitt for å sikre at arbeidstakerne virkelig får ferie, og at arbeidsgiver plikter å sørge for at det skjer. Samtidig har arbeidstakeren en plikt til virkelig å ta seg fri.

Se også

Siste endring på denne siden: 18.03.2016

Del på: