Hovedinnhold
Skriv ut

Hva er utgående og inngående avgift?

Utgående avgift er den merverdiavgiften som du skal beregne og kreve opp ved ditt eget salg av varer og tjenester hvis du er registrert i Merverdiavgiftsregisteret. Utgående avgift skal du beregne både ved omsetning til andre næringsdrivende og til vanlige forbrukere. Ved salg mellom næringsdrivende, skal avgiften spesifiseres i et salgsdokument.

Du skal også beregne utgående avgift når du som registrert næringsdrivende tar ut en vare eller tjeneste til privat bruk. Dersom en vare tas ut til bruk som ikke omfattes av merverdiavgiftsloven, skal det beregnes uttaksmerverdiavgift med mindre det gjelder en kapitalvare som omfattes av justeringsreglene for inngående avgift.  

Inngående avgift er den merverdiavgiften som er lagt til prisen ved kjøp av en avgiftspliktig vare eller tjeneste. Når kjøperen er registrert i Merverdiavgiftsregisteret, kan kjøperen føre dette avgiftsbeløpet til fradrag i oppgjøret sitt med avgiftsmyndighetene.

Selgerens organisasjonsnummer og bokstavene MVA skal stå på salgsdokumentet. Hvis dette mangler på en betalt faktura, kan du ikke kreve  fradrag for inngående merverdiavgift.

 

Siste endring på denne siden: 02.05.2016

Del på: