Hovedinnhold
Skriv ut

Omsetning unntatt fra merverdiavgiftsplikt

Noen tjenester er unntatt fra merverdiavgiftslovens bestemmelser. Omsetning av slike tjenester gir ikke rett til registrering i Merverdiavgiftsregisteret, og det skal ikke beregnes utgående merverdiavgift ved omsetning. Innkjøp til bruk i virksomheten for denne typen omsetning gir ikke rett til fradrag for inngående merverdiavgift. Det er derfor ikke mulig å trekke fra inngående merverdiavgift i en eventuell skattemelding for merverdiavgift (mva-melding).

Tjenester som er unntatt fra merverdiavgiftsloven er blant annet:

 • helsetjenester (for eksempel leger, tannleger, psykologer, kiropraktorer, fysioterapeuter, tannteknikere og ambulansetjenester) 
 • alternative behandlingsformer når de ytes av autorisert helsepersonell eller utøvere som er registrert i den frivillige registerordningen for utøvere av alternativ behandling
 • sosiale tjenester (for eksempel pass av barn i private eller kommunale barnehager, omsorgs- og pleietjenester i aldershjem og hjemmehjelpstjenester)
 • undervisningstjenester (både skoleundervisning, fritidsrettet undervisning og kjøreopplæring) 
 • kulturelle tjenester (blant annet teater-, opera-, ballett-, sirkusforestillinger og dansetilstelninger med levende musikk) 
 • guidetjenester 
 • finansielle tjenester (for eksempel forsikring, finansieringstjenester, utførelse av betalingsoppdrag, gyldige betalingsmidler, finansielle instrumenter og forvaltning av verdipapirfond. Unntaket omfatter også meglertjenester knyttet til finansielle tjenester) 
 • lotteritjenester 
 • seremonielle tjenester i forbindelse med begravelses- og bisettelsestjenester 
 • offentlig myndighetsutøvelse (for eksempel tinglysingsforretninger og utstedelse av pass og førerkort) 
 • tjenester i form av kunstnerisk fremføring av åndsverk og formidling av slike tjenester. Unntaket omfatter også tjenester som er en integrert og nødvendig del av denne fremføringen 
 • omsetning og utleie av fast eiendom og rettigheter til fast eiendom.

Fra sistnevnte unntak er det en rekke viktige unntak, som medfører at omsetningen likevel kan bli avgiftspliktig. Det betyr at omsetningen likevel blir avgiftspliktig. Dette gjelder blant annet for omsetning av romutleie i hotellvirksomhet, næringsmessig utleie av fritidseiendom, utleie av parkeringsplasser i parkeringsvirksomhet og utleie av oppbevaringsbokser. Det er også anledning til frivillig registrering av utleie av fast eiendom til bruk i merverdiavgiftspliktig virksomhet.

For nærmere informasjon, se Merverdiavgifthåndboken ev. ta kontakt med skattekontoret.

Siste endring på denne siden: 02.01.2017

Del på: