Hovedinnhold
Skriv ut

Kjøp av tjenester fra utlandet

Fjernleverbare tjenester

Når næringsdrivende og offentlige institusjoner kjøper fjernleverbare tjenester fra utlandet, er det kjøperen som skal rapportere og betale merverdiavgift. Forutsetningene for dette er følgende:

  • Kjøpet må gjelde en tjeneste som ville ha vært avgiftspliktig ved omsetning fra en norsk tjenesteyter 
  • Kjøperen av tjenesten må være offentlig virksomhet eller næringsdrivende som hører hjemme i Norge 
  • Kjøpet må gjelde en tjeneste som er slik at den kan bli utført ett sted og levert et annet sted (kan fjernleveres)

Det er kun tjenester som er avgiftspliktige etter merverdiavgiftsloven, som kjøperen skal betale merverdiavgift for.
Eksempler på slike fjernleverbare tjenester kan være tjenester levert elektronisk over internett, rådgivnings-/konsulenttjenester, innleie av arbeidskraft.

Beløpet som skal rapporteres og betales, skal beregnes av det kjøperen betaler for tjenesten. Hvis kjøpesummen er oppgitt i utenlandsk valuta, må den regnes om til norske kroner ut fra Tolletatens omregningskurs på leveringstidspunktet.

Det er to måter å rapportere avgiften på, avhengig av om den betalingspliktige kjøperen er registrert i Merverdiavgiftsregisteret eller ikke:

Kjøper som er registrert i Merverdiavgiftsregisteret

Merverdiavgift ved kjøp av tjenester fra utlandet skal rapporteres som utgående avgift på den ordinære skattemeldingen for merverdiavgift.

Kjøper som ikke er registrert i Merverdiavgiftsregisteret

Innberetningen skal skje på eget skjema "Merverdiavgift (mva/moms) - mva-melding for omvendt avgiftsplikt" (RF-0005).

Ved kjøp av tjenester som ikke kan fjernleveres, for eksempel en utenlandsk tjenesteleverandørs arbeid på fast eiendom i Norge, plikter leverandøren å registrere seg for virksomheten i Norge. Er den utenlandske tjenesteyteren registreringspliktig for omsetningen i Norge, er det han, og ikke kjøper, som skal beregne og betale norsk merverdiavgift.

Salg av elektroniske tjenester til norsk forbruker
Utenlandsk foretak som selger elektroniske tjenester til norske privatkunder (forbrukere), kan som alternativ til ordinær registrering foreta en forenklet mva-registrering hos skattekontoret og legge til norsk mva. Forutsetningen for slik registrering er at omsetningen overstiger 50 000 kroner i løpet av en tolvmånedersperiode. Foretaket skal innberette og betale mva. til skattekontoret kvartalsvis.

Registreringen skjer på www.voesnorway.com.

Se også

Siste endring på denne siden: 02.01.2017

Del på: