Hovedinnhold
Skriv ut

Rapporteringsplikt for oppdrag gitt til utenlandske foretak

Oppdrag

Alle oppdrag og eventuelle underoppdrag som gis til utenlandsk oppdragstaker, skal rapporteres til Sentralskattekontoret for utenlandssaker (SFU) på skjema RF-1199 "Opplysninger om kontrakt, oppdragstaker og arbeidstakere". Forutsetningen for rapporteringsplikt er at oppdraget utføres: 

  • på sted for bygge- og monteringsvirksomhet i Norge, eller 
  • på sted som står under oppdragsgiverens kontroll i Norge, eller 
  • på den norske kontinentalsokkelen.

Rapporteringsplikten gjelder både for næringsdrivende og for offentlige organ.

Det er ikke rapporteringsplikt dersom oppdragsgiver er en privatperson eller oppdraget har en verdi under NOK 10 000.

Arbeidstakere

Liten globus som holdes i håndDersom det er plikt til å gi opplysninger om oppdraget, skal det også gis opplysninger om arbeidstakere på oppdraget.
Oppdragsgiver skal gi opplysninger om arbeidstakere som er ansatt hos utenlandsk oppdragstaker og som benyttes til å utføre oppdraget.

Utenlandsk oppdragstaker skal gi opplysninger om egne arbeidstakere som benyttes til å utføre oppdraget. 

Rapportering
Selv om både oppdragsgiver og oppdragstaker har plikt til å gi opplysninger om arbeidstakere på oppdraget, er det tilstrekkelig at en av dem rapporterer.

Opplysningene skal rapporteres uavhengig av oppdragstakers og arbeidstakers eventuelle skatteplikt til Norge.

Skjema og frister

Opplysninger om oppdrag og arbeidstakere på oppdraget rapporteres på skjema RF-1199 "Opplysninger om kontrakt, oppdragstaker og arbeidstakere".

Opplysningene skal rapporteres snarest, og senest 14 dager etter at arbeidet er påbegynt.

Dersom det skjer endringer etter at opplysningene er gitt, skal dette korrigeres senest 14 dager etter at endringen fant sted. Dette gjelder også endringer vedrørende personell som benyttes på oppdraget.

Sanksjoner

Mangelfull rapportering kan føre til gebyr eller tvangsmulkt og til at oppdragsgiver blir ansvarlig for å betale oppdragstakers ubetalte skatter og avgifter.

Siste endring på denne siden: 02.05.2016

Del på: