Hovedinnhold
Skriv ut

Forretningsplan

En forretningsplan er en systematisk gjennomgang av en forretningsidé. Planen vil være et viktig styringsdokument for deg.

Prosessen med utarbeidelse av forretningsplanen gir:

  • en god struktur ved utvikling av din ide, og hjelper deg å gjøre de planlagte aktivitetene
  • et mer realistisk bilde av den planlagte virksomheten, og sier noe om fremtidsmuligheter og potensial
  • en skriftlig oppsummering av: kunnskaper og forutsetninger, forretningsidé, produkter/tjenester, målgrupper/markedsvalg, valgte strategier, markedspotensial, organisering samt økonomien i satsingen

Hvorfor bør du utarbeide en forretningsplan?

  • Den forbereder deg som etablerer til oppstart av eget foretak eller utvidelse av eksisterende foretak.
  • Den forklarer hva og hvordan du skal gjøre det, samtidig som den viser deg og andre hvorfor du gjør det.
  • Den klargjør en del målsettinger som du og andre kan forholde dere til.
  • Den gir et mest mulig realistisk bilde av virksomheten - fremtidsplaner og muligheter.
  • Den gir deg et beslutningsgrunnlag for satsning, og en bevisstgjøring i forhold til de valg og beslutninger som du står ovenfor.

Et grundig arbeid med forretningsplanen vil øke sannsynligheten for at ditt prosjekt ender godt, og det vil gi deg bedre oversikt over den reelle risikoen du påtar deg med ditt forretningskonsept.

Siste endring på denne siden: 17.08.2012

Del på: