Hovedinnhold
Skriv ut

Kan alle få et organisasjonsnummer?

Et organisasjonsnummer får du når du blir registrert i Enhetsregisteret. Der skal alle som har ansatte, alle som skal betale merverdiavgift og alle som registreres i Foretaksregisteret eller Stiftelsesregisteret være med. Mange foreninger og enkeltpersonforetak faller utenfor registreringsplikten, men de kan registrere seg frivillig. I praksis vil også de som faller utenfor registreringsplikten måtte registrere seg. For opprettelse av bankkonto til foretaket eller foreningen krever bankene et organisasjonsnummer. Registrering i Enhetsregisteret er gratis. 

Vil du registrere et enkeltpersonforetak, må du drive næringsvirksomhet. Det vil si at den økonomiske virksomheten må være egnet til å gå med overskudd og ha et visst omfang over tid. Det finnes ingen absolutt grense, men rene hobbyaktiviteter er ikke nok for å få et eget organisasjonsnummer.

Hvis du vil registrere en forening, må du dokumentere at den er opprettet og eksisterer. Derfor må du legge med både vedtektene og stiftelsesdokumentet for å få meldingen godkjent.

Se også

Siste endring på denne siden: 21.11.2013

Del på: