Hovedinnhold
Skriv ut

Kan alle få et organisasjonsnummer?

Virksomheter som registreres i Enhetsregisteret, får et organisasjonsnummer. Det er registreringsplikt i Enhetsregisteret for alle som har ansatte, alle som skal betale merverdiavgift og alle som registreres i Foretaksregisteret eller Stiftelsesregisteret.

Mange foreninger og enkeltpersonforetak faller utenfor registreringsplikten, men de kan registrere seg frivillig i Enhetsregisteret. I praksis må likevel mange som faller utenfor registreringsplikten, registrere seg. Eksempelvis forlanger banker et organisasjonsnummer for at et foretak eller en forening skal få opprettet bankkonto. Registrering i Enhetsregisteret er gratis. 

Vil du registrere et enkeltpersonforetak, er det et krav om at du driver næringsvirksomhet. Det vil si at den økonomiske virksomheten må være egnet til å gå med overskudd og ha et visst omfang over tid. Det finnes ingen absolutt grense, men rene hobbyaktiviteter er ikke nok for å få et eget organisasjonsnummer.

Det finnes krav til hvilke dokumenter som må være vedlagt registermeldingen for å få meldingen godkjent. Hvis du for eksempel vil registrere en forening, må du dokumentere at den er opprettet og eksisterer. Derfor må du legge ved både vedtektene og stiftelsesdokumentet for å få registermeldingen godkjent.

Registrering i Enhetsregisteret gjøres via Samordnet registermelding i Altinn.

Se også

Siste endring på denne siden: 25.11.2014

Del på: