Hovedinnhold
Skriv ut

Må jeg spørre om lov?

Grunnprinsippet er at vi har full etableringsfrihet i Norge. Du kan prøve å selge hvilke varer og tjenester du vil, og så er det opp til markedet om noen er interessert i det du har å tilby.

Likevel finnes det en mengde regler for å holde øye med produksjon eller salg av noe som kan være til direkte skade, eller som samfunnet ønsker å regulere av andre grunner. Det er viktig å undersøke dette regelverket på forhånd.

Vær spesielt oppmerksom på kravene for å servere matvarer og selge alkoholholdig drikk. Uavhengig av bransje vil mange etablerere måtte søke til kommunen i forbindelse med bygging, bruksendring eller omgjøring av lokaler.

Det vil være en god start å snakke med en rådgivningsinstans eller en av dine egne forbindelser som har god oversikt.

Her finner du en oversikt over hvilke landsdekkende betingelser (tillatelser) som gjelder for ulike bransjer:

Jordbruk, skogbruk, jakt og viltstell

Fiske, fangst og akvakultur

Bergverksdrift og utvinning av råolje og naturgass

Industri, produksjon og reparasjon og installasjon av  maskiner og utstyr

Elektrisitet-, gass-, damp- og varmtvannforsyning, renovasjon, gjenvinning 

Bygge- og anleggsvirksomhet

Varehandel. reparasjon av motorvogner mv.

Transport og lagring

Overnattings- og serveringsvirksomhet

Informasjon og kommunikasjon

Finansierings- og forsikringsvirksomhet, eiendomsforvalting

Faglig, vitenskapelig, teknisk og forretningsmessig tjenesteyting

Helse og sosialtjenester, undervisning

Kulturell virksomhet, underholdning og fritidsaktiviteter

Annen tjenesteyting

Alle bransjer

 

 

 

Siste endring på denne siden: 17.12.2015

Del på: