Hovedinnhold
Skriv ut

Styre og ledelse i aksjeselskap

Person med ei hånd på et stort rattEt aksjeselskap (AS) skal ha et styre.

Som alminnelig regel skal et aksjeselskap ha et styre med minst ett medlem. Selskapet kan ha en daglig leder. Har selskapet ikke daglig leder, står styrelederen for den daglige ledelsen.

Aksjelovens kapittel 6 angir nærmere regler for selskapets ledelse, styrets ansvar, ansettelse av daglig leder, valg av styremedlemmer og varamedlemmer, styrets oppgaver, tjenestetid, uttreden og avsetting, og godtgjørelse til styrets medlemmer.

Se også

Siste endring på denne siden: 01.07.2013

Del på: