Hovedinnhold
Skriv ut

Styre og ledelse i aksjeselskap

Et aksjeselskap (AS) skal ha et styre. Styret velges som hovedregel av general forsamlingen, og må bestå av minst ett medlem. Styret har ansvaret for forvaltningen av selskapet.

Selskapet kan ha en daglig leder som normalt ansettes av styret. Hvis selskapet ikke har daglig leder, er det styrelederen som sørger for den daglige ledelsen.

Aksjelovens kapittel 6 angir nærmere regler for selskapets ledelse, styrets ansvar, ansettelse av daglig leder, valg av styremedlemmer og varamedlemmer, styrets og daglig leders oppgaver, tjenestetid, uttreden og avsetting, og godtgjørelse til styrets medlemmer.

Se også

Siste endring på denne siden: 31.12.2015

Del på: