Hovedinnhold
Skriv ut

Stiftelse og registrering av aksjeselskap (AS)

De som forbereder å starte et nytt aksjeselskap (stifterne), må gjennomgå noen formelle prosedyrer før virksomheten settes i gang. Hensikten med formkravene er at økonomi, ansvar og rettigheter skal være entydig avtalt stifterne i mellom, og gi kunder og leverandører tilfredsstillende sikkerhet.

Stifterne skal opprette, datere og skrive under et stiftelsesdokument som blant annet skal inneholde vedtekter, styresammensetting og eventuelt valg av revisor.

Dersom aksjeinnskuddet skal gjøres med annet enn penger (tingsinnskudd), selskapet skal bli part i en avtale, eller noen skal gis særskilte rettigheter, skal stifterne utarbeide og undertegne åpningsbalanse. Denne må bekreftes av revisor og vedlegges stiftelsesdokumentet. Tidspunktet for verdsettelsen kan tidligst være fire uker før stiftelsen.

Et aksjeselskap er stiftet når siste stifter har undertegnet stiftelsesdokumentet. Det er altså ikke et krav om at stifterne må møtes for å skrive under stiftelsesdokumentet. Stiftelsesdokumentet kan godt gå på rundgang mellom stifterne.

Senest tre måneder etter at stiftelsesdokumentet er undertegnet, og før virksomheten starter, må selskapet registreres i Foretaksregisteret. Aksjekapitalen må være på minst 30 000 kroner. Aksjekapitalen skal være bekreftet innbetalt av revisor eller finansinstitusjon før registrering. I meldingen til Foretaksregisteret skal det opplyses om at selskapet har mottatt aksjeinnskuddene. Skal aksjeinnskuddene utelukkende gjøres opp med penger, kan bekreftelsen gis av en finansinstitusjon.

Når foretaket er registrert, vil man motta en firmaattest som bekrefter at selskapet er registrert i Foretaksregisteret. Det er viktig å være klar over at virksomheten ikke kan starte før selskapet er registrert.

Forhold som gjelder aksjeeierne seg imellom kan, hvis man ønsker det, reguleres gjennom en egen aksjonæravtale.

Se også

Siste endring på denne siden: 01.07.2013

Del på: