Hovedinnhold
Skriv ut

Hvilken organisasjonsform kan jeg velge?

I praksis er det fire hovedformer som kan velges for organisering av mindre foretak: aksjeselskap, ansvarlig selskap, enkeltpersonforetak og samvirkeforetak.

På generelt grunnlag er det ikke mulig å si hvilken organisasjonsform som vil være mest hensiktsmessig. Ofte vil det være snakk om en avveining mellom risiko og inntjeningsmulighet. Valg av organisasjonsform bør tenkes nøye igjennom før du bestemmer deg. Det valget du gjør vil senere ha betydning i forhold til ansvar, risiko, skatt, rettigheter og plikter.

Hvis virksomheten er av ideell eller frivillig karakter, kan lag/forening eller stiftelse være alternative organisasjonsformer.

 

Siste endring på denne siden: 21.11.2013

Del på: