Hovedinnhold
Skriv ut

15 prosent av de sysselsatte er innvandrere

Nærmere 380 000 innvandrere var sysselsatte i 4. kvartal 2015. Disse utgjorde 14,7 prosent av sysselsatte totalt. Dette er omtrent samme andel som året før. Innvandrere fra EU-land i Øst-Europa var den største gruppen med nærmere 114 000 sysselsatte.

Det er store variasjoner innvandrergruppene imellom. Blant innvandrere fra EØS-området, der arbeidsinnvandring er svært utbredt, er sysselsettingsnivået naturlig nok høyere enn i andre grupper. I 4. kvartal 2015 var sysselsettingsandelen i alderssjiktet 15-74 år for disse gruppene som følger:
- Norden: 73,3 prosent
- EU-land i Øst-Europa: 68,8 prosent
- Vest-Europa: 67,2 prosent

Mer på nettsidene til Statistisk sentralbyrå

Del på:

Publisert 09.06.2016