Hovedinnhold
Skriv ut

2 605 har ikke levert regnskap

2 605 enheter har ikke oppfylt plikten til å sende inn 2015-regnskapet til Regnskapsregisteret før 1. mars i år.

Dette gjelder aksjeselskaper, allmennaksjeselskaper, boligbyggelag, samvirkeforetak og europeiske foretak, og utgjør 0,96 prosent av totalt 270 955 innsendingspliktige. Det er den samme prosentandelen som i fjor.

Ny frist for innsending av årsregnskap er 7. april 2017. Hvis komplett årsregnskap ikke er mottatt før denne dato, vil Regnskapsregisteret varsle tingrettene om at vilkårene for tvangsoppløsning er tilstede.

Les hele meldingen på nettsidene til Brønnøysundregistrene.

Del på:

Publisert 13.03.2017