Hovedinnhold
Skriv ut

27 918 nye aksjeselskap i 2016

Det blei registrert 27 918 nye aksjeselskap i 2016. Tilsvarande tal for 2015 var 26 706.
Dette utgjer ein vekst på omtrent same nivå som i fjor.

Det var fleire sletta AS i Føretaksregisteret i forhold til det førre året. Talet på sletta AS var 14 494 i 2016, mot 13 484 året før.

Den totale bestanden av aksjeselskap var ved utgangen av året 291 082.

Talet på nye enkeltpersonføretak registrerte i Einingsregisteret i 2016 var 33 533. Av desse var 5 084  registrerte i Føretaksregisteret.

Kjelde: Brønnøysundregistra

Del på:

Publisert 05.01.2017