Hovedinnhold
Skriv ut

Advarsel mot falske varemerke- og patentfakturaer

Med jevne mellomrom mottar privatpersoner og firmaer i Norge falske tilbud eller fakturaer fra utlandet knyttet til sine varemerker og patenter.

Fakturaene blir av mange forvekslet med rettmessige krav om betaling for registrering av patentsøknader, eller registrering eller fornyelse av varemerker.

Patentstyret vil presisere at disse fakturaene ikke har noen sammenheng med betaling for rettigheter i Norge eller andre steder.

Patentstyret krever selv inn avgifter for patent- og varemerkerettigheter. Søknad om og registrering av slike rettigheter med virkning i Norge, kan bare gjøres gjennom Patentstyret.

Patentstyret har en oversikt over noen av aktørene som har sendt ut falske krav eller tilbud på sitt nettsted.