Hovedinnhold
Skriv ut

Aksjeselskaper mest overlevelsesdyktig

Aksjeselskap har størst overlevelsesmulighet. Tall fra 2009 til 2015 viser at halvparten av nyetablerte foretak overlever. For enkeltpersonforetak er ikke raten like høy. Bare en av fem overlever de første fem årene.

I 2009 ble det etablert vel 42 000 foretak. 27 prosent, eller vel 2 000 var fortsatt aktive i 2014. Som du ser har aksjeselskap langt bedre prognoser enn enkeltpersonforetak. Selvsagt er det en hel rekke forhold som medvirker til disse resultatene, ikke organisasjonsformen i seg selv.

Dette fremgår av tall fra Statistisk sentralbyrå

Del på:

Publisert 14.10.2016