Hovedinnhold
Skriv ut

Åpne data om nesten en million enheter

Nyttige opplysninger om nesten en million enheter fra Enhetsregisteret blir nå tilgjengelig for viderebruk i Difi sitt datahotell. Dette er en milepæl i arbeidet med å tilgjengeliggjøre åpne offentlige data i Norge, sier direktør Erik Fossum ved Brønnøysundregistrene.

Enhetsregisteret inneholder opplysninger om næringslivet, frivillige organisasjoner og offentlige etater som finnes i ulike offentlige registre. Enkeltpersonforetak og aksjeselskap utgjør omtrent 80 prosent av enhetene. Datasettet fra Enhetsregisteret inneholder opplysninger om organisasjonsnummer, navn, organisasjonsform og adresse. I tillegg går det fram om enheten er registrert i Foretaksregisteret eller ikke.

Åpne opplysninger
Opplysninger fra Enhetsregisteret har lenge vært tilgjengelig gjennom oppslagstjenester på Brønnøysundregistrenes nettsted. Det har også vært mulig å få tilgang til oversikter fra Enhetsregisteret, men da mot et gebyr.

Oversikten som nå gjøres tilgjengelig gjennom Datahotellet er et utdrag som Brønnøysundregistrene kan gjøre tilgjengelig uten å komme i konflikt med gebyrbestemmelser eller krav om inntjening.

Datasettet fra Enhetsregisteret gir blant annet oversikt over kobling mellom organisasjonsnummer, navn og organisasjonsform for nesten 950 000 registrerte enheter.

Spent på bruken
– Vi ser for oss at disse opplysningene for eksempel kan brukes til vask av adresser i databaser, til å lage oversikter over næringsdrivende i geografiske områder eller til preutfylling av informasjon ved nettbestillinger. Men vi er spent på å se hva brukere av åpne data kan få ut av datasettet, sier direktør Erik Fossum.

– Vi er klar over at datasettet ikke inneholder alle data som potensielle brukere kunne ønske seg, men som ledd i arbeidet med tilgjengeliggjøring av åpne offentlige data, syns vi det er viktig å gjøre det vi kan tilgjengelig.

– Dette er en begynnelse. Ut fra bruken av datasettet og de tilbakemeldinger vi får, må vi se nærmere på hva som videre kan bli mulig, sier Fossum.

Hele nyheten kan du lese her.

Kilde: Nyheter fra Brønnøysundregistrene 12.06.2012