Hovedinnhold
Skriv ut

Budsjett med tydelige prioriteringer

- Budsjettforslaget som regjeringen har lagt frem i dag fortsetter å støtte omstillingsviljen i norsk industri- og næringsliv, sier administrerende direktør Anita Krohn Traaseth i Innovasjon Norge. Regjeringen foreslår også i år en ny omstillingspakke på 130 millioner kroner, som skal gå til risikolån, etablerertilskudd og klynger som omstillingsmotor.

- Det viser også at regjeringen har tillit til at risikoavlastning via Innovasjon Norge er en effektiv måte å støtte omstilling og nyskaping i næringslivet på. Budsjettforslaget betyr at Innovasjon Norge kan videreføre og styrke satsingene på tre viktige områder: næringsklynger, entreprenørskap og risikolån. Innovasjon Norge får nå mulighet til å gi gründere og unge vekstselskaper inntil 300 millioner kroner mer i form av risikolån til verdiskapende prosjekter, sier Krohn Traaseth.

Ny satsing på kreativ næring

 I budsjettforslaget får Innovasjon Norge for første gang et oppdrag fra Kulturdepartementet på 30 millioner kroner til satsing på kulturell og kreativ næringsutvikling.

 - Dette er vi svært glade for. Potensialet for å utvikle vekstbedrifter i disse næringene er stort og uforløst, sier Anita Krohn Traaseth.

Styrker satsingen på næringsklynger og vekstbedrifter

Regjeringens budsjettforslag gir Innovasjon Norge mulighet til å styrke satsingen på næringsklynger og unge vekstbedrifter.

- Økningen på 300 millioner kroner når det gjelder risikolån er et viktig svar på ønsket om mer kapital som kan avlaste risiko ved store satsinger. Vi har tro på lån som et bedre virkemiddel enn tilskudd. Denne vridningen er i tråd med våre anbefalinger og viser at regjeringen lytter til våre innovasjonspolitiske råd, sier Pål Thorvik Næss, direktør for gründere og oppstartsbedrifter i Innovasjon Norge.

Fortsatt sterk satsing på reiseliv

Regjeringen legger også opp til at markedsføringen av Norge som reisemål skal fortsette med uforandret styrke i 2017. I budsjettforslaget er det satt av 231,5 millioner kroner til utvikling og profilering av norsk reiseliv neste år.

– Reiselivsnæringen er inne i en positiv utvikling og regjeringen viderefører med dette den sterke satsingen på reiseliv på samme nivå som i år. Dette er gode nyheter og gir oss muligheter til å intensivere arbeidet med reiselivssatsingen. Vi tar dette som et tegn på tillit fra regjeringen, sier Cathrine Pia Lund, direktør for Merkevaren Norge i Innovasjon Norge.

Les hele nyheten hos Innovasjon Norge

Del på:

Publisert 07.10.2016