Hovedinnhold
Skriv ut

Flere endringer kan meldes elektronisk

Nå kan du melde flere endringer elektronisk til Foretaksregisteret gjennom Altinn, blant annet styrefullmakter og omdanninger av selskap.

Brønnøysundregistrene jobber hele tiden for å utvide og forbedre sin elektroniske tjeneste Samordnet registermelding i Altinn. Nå kan du melde disse endringene elektronisk til Foretaksregisteret:

  • Styrefullmakt for aksjeselskap og allmennaksjeselskap
  • Omdanning:
    - fra aksjeselskap til allmennaksjeselskap, og omvendt
    - fra aksjeselskap til borettslag
    - fra ansvarlig selskap med ubegrenset ansvar til ansvarlig selskap med delt ansvar og omvendt
    - fra samvirkeforetak til aksjeselskap og allmennaksjeselskap

Har du enda ikke tatt i bruk Samordnet registermelding i Altinn? Du kan lese mer om tjenesten på nettstedet til Brønnøysundregistrene.