Hovedinnhold
Skriv ut

EMAX Norge 2012

Er du mellom 18 og 25 år, opptatt av entreprenørskap og ønsker å starte egen virksomhet? På EMAX får du fire dager med uvurderlig kunnskap og trening - helt gratis.

 

Innovasjon Norge har vært norsk partner i forbindelse med EMAX Nordic noen år. Nå vil de skape denne unike arenaen for unge mennesker med interesse for entreprenørskap i en ren norsk setting. De har inngått et samarbeid med Start Centrum i Sverige, som har kjørt dette opplegget både i nordisk og svensk sammenheng i mange år.

Hva er EMAX Norge?
De vil skape en arena for unge mennesker som er genuint opptatt av entreprenørskap og det å starte egen virksomhet en gang i framtiden. Dette gjør de gjennom å sette sammen et opplegg over fire dager der deltakerne utfordres på egne ferdigheter og kunnskaper om entreprenørskap i et fint samspill med workshops, inspirerende foredrag, sosiale aktiviteter og bygging av gode, positive nettverk.

Trening med simulatorspill
Det gjennomgående temaet for eventet er et bedriftssimulatorspill der deltakerne utfordres på egne vurderinger for hva som må gjøres på de ulike stadiene av spillet. I tillegg vil de bringe inn interessante bedrifter fra næringslivet som vil presentere reelle problemstillinger for deltakerne som de skal svare på.

Vinneren får spennende reise
Alt som gjøres, både i forhold til spillet og de svar de enkelte gruppene gir på problemstillingene presentert av bedriftene, vil bli evaluert av en egen gruppe. Den deltakergruppen som til slutt sitter igjen som vinnere vil bli invitert med på en meget interessant reise som Innovasjon Norge vil dekke. Her snakker vi ikke om en reise i Norge.

 

Når skjer det?
EMAX Norge vil bli arrangert på Lillehammer i tidsrommet 5.-8.august 2012 med hjemreise 9.august.

Hvem kan delta?
Unge mellom 18-25 år.

Hva koster det?
Innovasjon Norge dekker alle kostnader. Det eneste som deltakerne selv må betale er reise til og fra Lillehammer.

 

Søknad om deltakelse
Alle som vil delta må sende inn en søknad til Innovasjon Norge. Etter søknaden er mottatt kontaktes dere for et intervju fortløpende. En eventuell deltakelse i EMAX Norge avgjøres etter intervjuet.

Søknadsfrist: 1. mai 2012.

Kontaktinformasjon og søknadsskjema finner du her.

 

Kilde: Nyheter fra Innovasjon Norge 19.03.2012.