Hovedinnhold
Skriv ut

Er du (økonomisk) sikret ved sykdom?

Selvstendig næringsdrivende og frilansere får mindre sykepenger enn lønnsmottakere. Disse gruppene kan oppnå bedre ordning gjennom frivillig forsikringsordning fra NAV

Ingen kan sikre seg mot sykdom, men alle kan minimere de økonomiske konsekvensene. Lønnsmottakere er sikret gjennom sykepengeordningen. Denne ordningen gir imidlertid lavere dekning for frilansere og selvstendig næringsdrivende, altså den som driver eget enkeltpersonforetak eller er deltaker i et ansvarlig selskap.

Retten til sykepenger for disse gruppene gjelder først fra og med 17. sykedag. Selvstendige får dessuten bare 65 prosent sykepengedekning av inntektsgrunnlaget, mens frilansere får 100 prosent fra dette tidspunktet.

Både selvstendige og frilansere kan oppnå en bedre ordning gjennom frivillig forsikringsordning fra NAV. Det finnes tre alternative forsikringsordninger for selvstendig næringsdrivende.

Du kan lese mer om dette i «Altinn – starte og drive bedrift».

Del på:

Publisert 30.08.2016