Hovedinnhold
Skriv ut

Ferie

Alle arbeidstakere har lovbestemt krav på fire uker pluss 1 dags ferie hvert år. Arbeidstakere over 60 år har ytterligere en uke ferie. Utover lovens minstekrav er det en del bedrifter som har avtalt for eksempel en ukes ekstra ferie.

Ferie er regulert av lov – og således ingen spøk. Både arbeidstaker og arbeidsgiver har en del plikter i forhold til blant annet varsling av ferie, hvem som bestemmer når ferie kan avvikles, om ferie kan utsettes, mm.

I «Altinn – starte og drive bedrift» finner du informasjon om ferie og ferieavvikling.

Se også utfyllende informasjon på nettsidene til Arbeidstilsynet.

Del på:

Publisert 12.07.2016