Hovedinnhold
Skriv ut

Gir 100 nye millioner til gründere og omstilling

Innovasjon Norge sitt arbeid med omstilling styrkes ytterligere i 2015. – Dette er viktig for å kunne møte det behovet næringslivet på Sør- og Vestlandet har akkurat nå, sier næringsminister Monica Mæland.

Styrkingen innebærer 60 millioner kroner mer til Innovasjon Norges etablerertilskuddsordning, og 40 millioner kroner mer til FoU-kontrakter. Midlene skal finansiere prosjekter på Sør- og Vestlandet.

I budsjettforslaget for 2016 foreslår vi ytterligere styrkinger. Men nå ser vi at særlig Sør- og Vestlandet har store omstillingsbehov. Derfor har regjeringen foreslått denne ekstrabevilgningen for inneværende år, sier næringsministeren.

På Vestlandet er samlet søknadsbeløp første halvår i år mer enn doblet sammenlignet med første halvår i fjor. For Sørlandet har økningen vært på rundt 60 prosent.

– Ekstrabevilgningen vil sette Innovasjon Norge i stand til å kunne støtte flere av de lovende prosjektene som nå står uten finansiering, sier næringsministeren.

Ordningene som styrkes er sterkt etterspurt av næringslivet, og gir rask effekt, både med tanke på sysselsetting og omstilling.

Les hele pressemeldingen fra Nærings- og fiskeridepartementet her

Del på:

Publisert 23.11.2015