Hovedinnhold
Skriv ut

Husk å levere årsregnskapet senest 31. juli for å unngå forsinkelsesgebyr

Innsendingspliktige enheter skal levere komplett årsregnskap til Regnskapsregisteret innen en måned etter fastsettelsen. Den midlertidige ordningen med utsatt frist ved innsending av årsregnskap via Altinn er nå opphørt. For å unngå forsinkelsesgebyr, må innsending gjøres via Regnskapsregisteret sine skjema i Altinn senest 31. juli 2016. Det er ikke mulig å søke om forlengelse av fristen.

I månedsskiftet juli/august vil Regnskapsregisteret legge ut påminnelse i Altinn til innsendingspliktige enheter som ikke har levert årsregnskapet for regnskapsåret 2015. Brønnøysundregistrene oppfordrer deg om å sjekke at e-postadressen i Altinn er korrekt, slik at e-postvarsel blir mottatt.

Kilde: Nyheter fra Brønnøysundregistrene

Del på:

Publisert 10.06.2016