Hovedinnhold
Skriv ut

Hvordan få større pensjon?

Næringsdrivende som ikke er forutseende nok, kan ende som minstepensjonister.

For mange kan det synes langt frem å tenke på pensjonsalderen, men det er nå du kan starte å trygge alderdommen økonomisk. Jo før, jo bedre, jo mer.

I motsetning til arbeidstakere har selvstendig næringsdrivende (for eksempel innehaver av enkeltpersonforetak) ingen annen pensjonsopptjening enn den som følger av folketrygdloven. For de aller fleste vil dette føre til en betydelig reduksjon av inntekten ved overgang til pensjonisttilværelsen.

Næringsdrivende kan imidlertid tegne egen pensjonsordning via banker, forsikringsselskap eller lignende, og på denne måten sikre inntekten når man går av med pensjon.

Hele innskuddet for tjenestepensjonen kan føres som fradrag i næringsinntekten.

Nøyaktig pensjonsberegning er komplisert. Å tegne for egen pensjonsordning er enkelt, og det vil uansett komme til god nytte en vakker dag når årene og alderen innhenter også deg.

På nettsidene til NAV finner du mye nyttig informasjon om alderspensjon.

Del på:

Publisert 26.07.2016