Hovedinnhold
Skriv ut

Lanserte strategi for små og mellomstore bedrifter

Nærings- og handelsminister Trond Giske la i dag fram regjeringens strategi: Små bedrifter – store verdier. Her lanseres 64 konkrete tiltak som skal bedre hverdagen for små og mellomstore bedrifter. Blant de viktigste er tiltak for forenkling.

Et av tiltakene i strategien er at Nærings- og handelsdepartementets forenklingsprosjekt nå bygges ut; to personer er allerede på plass i departementet, og det jobbes med å få på plass forenklingssjefen.

- Målet med strategien er at bedriftene skal bruke minst mulig tid på administrative oppgaver som er pålagt dem i lover og forskrifter og mest mulig tid på å drive og utvikle virksomheten. Så mye verdiskapning i Norge skjer hos nettopp disse bedriftene, sier Giske.

Den vanlige norske bedrift er en liten bedrift med få ansatte. Hele 99,5 prosent av alle bedrifter i Norge har færre enn 100 ansatte. De små og mellomstore bedriftene står for brorparten av sysselsettingen i Norge – 1,1 millioner eller nesten 2/3 av alle ansatte i privat sektor jobber i små og mellomstore bedrifter.

- Et av hovedelementene i strategien er at det skal gjøres et historisk kutt i norsk næringslivs administrative kostnader. Målet er å redusere kostnadene med 10 milliarder kroner innen utgangen av 2015, sier Giske.

Les hele artikkelen her


Kilde: Nyheter fra Nærings- og handelsdepartementet 26.03.2012.