Hovedinnhold
Skriv ut

Nedgang i antall nye NUF

For første gang på ti år er det nedgang i antall nyregistreringer av norskregistrerte utenlandske foretak (NUF). I fjor ble totalt 28 070 nye foretak registrert i Foretaksregisteret. Dette er 364 flere enn i 2010. I året som nå er omme ble 22 455 foretak slettet, mens det tilsvarende tallet på slettinger i 2010 var 24 476.

I 2011 ble det registrert 3 639 nye norskregistrerte utenlandske foretak (NUF), mens tallet for 2010 var 4 790. En jevn årlig vekst i antallet  nyregistrerte NUF ser nå ut til å være over. Siden 2001 har tallet på norskregistrerte utenlandske foretak (NUF) økt hvert år, men i 2011 var det i Foretaksregisteret for første gang nedgang i antallet nyregistrerte NUF sammenlignet med året før.

Enkeltpersonforetak
Det ble registrert 31989 nye enkeltpersonforetak i Enhetsregisteret i 2011. 5 667 av disse ble også registrert i Foretaksregisteret.

Flere bruker elektronisk innsendelse
Antall foretak som sender inn sine nyregistreringer og endringer elektronisk gjennom altinn.no økte også i 2011. Andelen elektronisk innsendte meldinger lå i fjor på om lag 53 prosent. I desember var hele 63 prosent av meldingene til Foretaksregisteret innsendt elektronisk.

Ved årsskiftet var det i alt registrert 424 779 foretak i Foretaksregisteret. 219 977 av disse er aksjeselskap.

Les hele pressemeldingen her