Hovedinnhold
Skriv ut

Norge 2016: Sterke på produkt, svake på marked

Innovasjon Norge har gjennomført en undersøkelse om hvordan internasjonale næringslivsledere oppfatter norsk næringsliv. Funnene viser at Norge anses som en verdensledende nisjeaktør med kvalitetsprodukter, men at vi sliter med å gjøre dem kjent.

I 2016 gjennomførte Innovasjon Norge 227 dybdeintervjuer av næringslivsledere i 17 land. Nullpunktsanalysen ser på hvordan Norge,nordmenn og norske bedrifter oppfattes internasjonalt.

Etter årtier med formidabel økonomisk vekst er Norge nå i omstilling. Med dagens oljepris må eksporten fra andre næringer fordobles mot 2040 for at vi skal opprettholde samme levestandard. Som en del av arbeidet med denne omstillingen har Innovasjon Norge lansert prosjektet 'Merkevaren Norge' som en av sine store satsinger. 

Les hele rapporten på netsidene til Innovasjon Norge.

Del på:

Publisert 13.03.2017