Hovedinnhold
Skriv ut

Ny faktaside om åpent kontorlandskap

Lovverkets krav til åpent kontorlandskap er de samme som for andre kontorarbeidsplasser. Disse kravene må arbeidsgiver kjenne og ta hensyn til, også når virksomheten planlegger og utformer arbeidsplasser i åpent landskap.

Arbeidstilsynet har laget en ny faktaside om åpent kontorlandskap som tar for seg lov- og forskriftskrav, forvaltningspraksis og en sjekkliste for hva som må kartlegges.

Her finner du den nye faktasiden

Råd ved vurdering av åpent kontorlandskap

  • Ta hensyn til at arbeidstakere har ulike tålegrenser for blant annet støy, temperatur og avskjerming.
  • Velg kontorløsning basert på hvilke oppgaver som skal utføres og hvem som skal utføre dem.
  • Hver arbeidsplass skal ha gode synsforhold, dagslys og utsyn.
  • Gulvarealet skal gi plass til gode og varierte arbeidsstillinger og bevegelser.
  • Arbeidsmiljøet i kontorlandskap skal evalueres som et ledd i det systematiske HMS-arbeidet.
  • 

Kilde: Arbeidstilsynet.

Del på:

Publisert 29.02.2016