Hovedinnhold
Skriv ut

Nye minstelønnssatser i tre bransjer

Det er vedtatt nye minstelønnssatser i byggebransjen, i private renholdsbedrifter og i jordbruk og gartnerier.

Tariffnemnda fattet 27. november 2014 vedtak om fortsatt allmenngjøring av tariffavtaler for byggeplasser i Norge, jordbruks- og gartnerinæringene og private renholdsbedrifter. Du finner de nye satsene på Arbeidstilsynets faktaside om minstelønn - allmenngjøring av tariffavtaler.

Del på:

Publisert 11.12.2014