Hovedinnhold
Skriv ut

Nye regler om vold og trusler om vold i arbeidslivet

Arbeids- og sosialdepartementet har vedtatt nye regler i forhold til «Arbeid som kan medføre fare for å bli utsatt for vold og trussel om vold», nytt Kapittel 23A

De nye bestemmelsene stiller blant annet krav om at:

  • virksomhetene skal kartlegge hvilken risiko det er for at arbeidstakerne kan bli utsatt for vold eller trusler
  • ved arbeid som kan medføre risiko for å bli utsatt for vold og trussel om vold skal det gis nødvendig opplæring og øvelse i forebygging og håndtering av vold- og trusselsituasjoner, samt i bruk av eventuelt sikkerhetsutstyr.
  • arbeidstakerne og deres tillitsvalgte får nødvendig informasjon bl.a. om hvilke rutiner som er satt i verk for å forebygge, håndtere og følge opp vold- og trusselsituasjoner
  • virksomhetene gjennomfører de tiltak som må til, og at ansatte som blir utsatt for vold og trusler blir fulgt opp på en god måte i ettertid

De nye bestemmelsene trer i kraft 1. januar 2017.

Lenke til Lovdata.

Del på:

Publisert 06.12.2016