Hovedinnhold
Skriv ut

Økning av den reduserte merverdiavgiftssatsen fra 8 til 10 prosent

Stortinget har vedtatt at den reduserte merverdiavgiftssatsen på 8 prosent økes til 10 prosent fra 01.01.2016.

Satsen på 10 prosent vil gjelde for omsetning, uttak og formidling av

  • persontransporttjenester
  • overnattingstjenester i hotell mv. og
  • inngangsbilletter til museer, fornøyelsesparker og større idrettsarrangementer

Også transport av kjøretøy på fartøy, kinobilletter og kringkastingsavgiften vil være omfattet av en sats på 10 prosent.

Avgiftssubjekt som er registrert for større idrettsarrangementer skal beregne merverdiavgift med en sats på 10 prosent ved utleie av lokaler i idrettsanlegget. Det samme gjelder ved formidling av slike utleietjenester.

Les mer informasjon hos Skatteetaten

Del på:

Publisert 12.01.2016