Hovedinnhold
Skriv ut

Nyhetsbrevet fra Skatteetaten

«Skatteinfo» er navnet på nyhetsbrevet fra Skatteetaten, beregnet for regnskapsførere, revisorer og rådgivere. Og denne målgruppen vet nok med stor sannsynlighet for lengst om dette gratis-tilbudet.

Men med mye interessant innhold som er presentert på en begripelig måte, kan «Skatteinfo» også være nyttig også for eksempelvis ledere i små og mellomstore bedrifter.

Har du for eksempel et nyregistrert foretak innen bygg- og anleggsbransjen på Øst- og Vestlandet kan du i siste nummer av «bladet» lese om forsøksordningen med næringsguider. Det er en ansatt fra Skatteetaten som i en periode på syv måneder har tett oppfølging av bedriften din.

Næringsguidene holder kontakt med virksomhetene på telefon og via møter. Virksomhetene har dermed en fast kontaktperson å forholde seg til i Skatteetaten, som de kan stille spørsmål og få veiledning av. Den direkte kommunikasjonen mellom etaten og de næringsdrivende om skattesystemet, er ment å bidra til å skape tillit til etaten og gi tryggere rammer for virksomheten.

Du kan lese og abonnere på "Skatteinfo" her.

Del på:

Publisert 23.05.2017