Hovedinnhold
Skriv ut

Permittering i julen

Når permitteringen varer seks uker eller mindre, får du som hovedregel ikke dagpenger fra og med 20. desember til og med 1. januar. Det samme gjelder for perioden fra og med palmesøndag til og med 2. påskedag. Disse dagene kan heller ikke regnes som ventedager.

For at NAV skal kunne utbetale dagpenger i disse periodene, må permitteringen vare i mer enn seks uker.

De samme reglene gjelder også for permitterte i fiskeforedlingsindustrien og fiskeoljeindustrien.

Bedriften kan søke om dispensasjon fra hovedregelen om permittering i forbindelse med jul og påske, når permitteringen skyldes ulykke, naturomstendigheter eller andre uforutsette hendelser.

Mer på nettsidene til NAV.

Del på:

Publisert 15.12.2016