Hovedinnhold
Skriv ut

Registrér i Føretaksregisteret innan årsskiftet

– Du kan sende inn nesten alle meldingar om registrering elektronisk. Då går registreringa raskast. Jo tidlegare du sender inn meldinga, dess større er sjansen for at registreringa er gjord innan årsskiftet, seier underdirektør Øyvind Vågan ved Føretaksregisteret.

Elektronisk registrering via Altinn er enklare, raskare og billigare. Elektronisk innsende meldingar har den kortaste saksbehandlingstida. Når du sender inn samordna registermelding elektronisk via Altinn, får du raskare saksbehandling og enklare signeringskrav. Dette gjeld også meldingar om fusjon, fisjon, nedsetjing av aksjekapital og melding om avvikling.

Kjelde: Nyhet frå Brønnøysundregistra.

Del på:

Publisert 12.09.2016