Hovedinnhold
Skriv ut

Samarbeid gir tryggere netthandel

For å gjøre det enklere for nettbutikker å følge loven, har Forbrukerombudet utarbeidet et sett med standard salgsbetingelser som regulerer forbrukernes og de næringsdrivendes rettigheter og plikter ved kjøp av varer på internett, sier forbrukerombud Gry Nergård.

Nettbutikker som selger varer over internett kan fritt benytte salgsbetingelsene i sin netthandelsløsning. Nettbutikker som tar Forbrukerombudets standard salgsbetingelser i bruk, kan være sikre på at de overholder forbrukervernlovgivningen, samtidig som salgsbetingelsene ikke gir forbrukerne bedre rettigheter enn det som følger av lovgivningen.

Les forbrukerombudets standard salgsbetingelser for netthandel her.

Tryggere for forbrukerne

- Dersom nettbutikken bruker Forbrukerombudets standard salgsbetingelser, kan forbrukerne være trygge på at avtalevilkårene gjenspeiler de lovfestede rettighetene forbrukerne har, sier forbrukerombud Gry Nergård.

I tillegg til salgsbetingelsene har Forbrukerombudet laget en veiledning for bruk av salgsbetingelsene og en sjekkliste for kontroll av nettbutikker. Sjekklisten kan brukes av alle som har interesse av å finne ut om en nettbutikk overholder forbrukervernlovgivningen.

Se: Forbrukerombudets veiledning for bruk av salgsbetingelsene og Sjekkliste for kontroll av nettbutikker.

Forbrukerombudets netthandelspakke
Forbrukerombudets standard salgsbetingelser, tilhørende veiledning og sjekklisten til kontroll av nettbutikker utgjør til sammen Forbrukerombudets netthandelspakke.

Noe av bakgrunnen for initiativet til Forbrukerombudets netthandelspakke er en undersøkelse gjort av Forbrukerombudet og Forbrukerrådet som viste at mange nettbutikker ikke gir forbrukerne alle lovbestemte rettigheter.

- Mange mindre nettbutikker har tidligere etterlyst veiledning om hvordan de kan oppfylle lovens krav på en god måte. Jeg anbefaler dem nå å ta i bruk denne netthandelspakken, sier forbrukerombud Gry Nergård.

Forbrukerombudets netthandelspakke sendes nå ut til mange netthandelsaktører. Les Forbrukerombudets brev til netthandelsaktørene her.

Samarbeid med bransjen
Forbrukerombudets netthandelspakke anbefales brukt av de største kortinnløserne på det norske markedet Teller, Nordea, Euroline og Elavon, og betalingstjenesteleverandørene Dibs og Nets.

- Vi er svært fornøyde med at Teller, Nordea Euroline, Elavon, Dibs og Nets tar ansvar og stiller seg bak Forbrukerombudets netthandelspakke. Nå må resten av bransjen bli med og sikre forbrukernes rettigheter, avslutter forbrukerombud Gry Nergård.

Kilde: Forbrukerombudet.no