Hovedinnhold
Skriv ut

Seks av ti føretak bruker sosiale nettverk

Undersøkinga blant føretak med minst ti sysselsette viser at bruken av sosiale nettverk, som Facebook og LinkedIn, har auka jamt dei to siste åra. Delen av føretaka som bruker nettskytenester har auka med 9 prosentpoeng det siste året. 37 prosent av føretaka har breiband med minst 30 Mbit/s i hastigheit på nedlasting.

Meir hos Statistisk sentralbyrå.

 

Del på:

Publisert 14.09.2015