Hovedinnhold
Skriv ut

Stadig færre konkursar

Det er framleis nedgang i talet på konkursar. I 3. kvartal 2015 blei det opna 879 konkursar, 15 prosent færre enn i det same kvartalet i 2014, melder Statistisk sentralbyrå.

Troms, Nordland og Vest-Agder var fylka med den største prosentvise nedgangen, med høvesvis 48, 46 og 44 prosent færre konkursar samanlikna med det andre kvartalet i fjor. Også den største nedgangen i absolutte tal finn vi i Nordland og Vest-Agder, samt Akershus, med høvesvis 24, 24 og 26 færre konkursar.

Meir info her.

Del på:

Publisert 26.10.2015