Hovedinnhold
Skriv ut

Styrets viktige oppgaver

Styret i et foretak har en svært viktig oppgave. I et aksjeselskap har styret ansvaret for forvaltningen av selskapet og skal organisere virksomheten. Det betyr at styret skal holde seg oppdatert om selskapets økonomiske stilling og iverksette tiltak. I styre som unnlater dette kan – enkeltvis eller samlet – pådra seg erstatningsansvar.

Men hvordan et styre er sammensatt kan variere, alt fra én person til mange. Her er også regler for om man er bosatt i Norge eller om man er norsk statsborger.

Selvsagt er styret og styrets arbeid underlagt en rekke formelle krav. Et forhold som mindre foretak kan «glemme» er å melde fra til Foretaksregisteret ved endringer av styremedlemmer og kontaktinformasjon til styrets leder. Endringer sendes inn via Samordnet registermelding etter nyvalg. Korrekt kontaktinformasjon er viktig, ettersom henvendelser fra og til det offentlige i stor grad skjer elektronisk.

I guiden «Praktisk styrearbeid» som du finner på nettstedet «Altinn – starte og drive bedrift», finnes mye nyttig informasjon spesielt for den som er ny i styrearbeid.

Del på:

Publisert 02.08.2016