Hovedinnhold
Skriv ut

Tre av ti foretak overlevde i fem år

Tre av ti foretak som ble etablert i 2008, var fortsatt aktive i 2013. I samme periode tredoblet disse foretakene sysselsettingen. Det er aksjeselskapene som har høyest overlevelsesgrad.

45,8 prosent av aksjeselskapene som ble etablert i 2008, var fortsatt i drift i 2013, mens bare 21,9 prosent av enkeltpersonforetakene overlevde i samme periode, skriver Statistisk sentralbyrå på sine nettsider.

Sannsynligheten for at et foretak overlever øker med foretakets størrelse i etableringsåret. Mens 58,5 prosent av foretakene som hadde fem eller flere sysselsatte i 2008, fortsatt var aktive i 2013, overlevde bare 28,4 prosent av foretakene med færre enn fem sysselsatte i etableringsåret. For alle nyetablerte foretak i 2008 som hadde sysselsatte i etableringsåret var overlevelsesgraden 54,6 prosent etter fem år.

Del på:

Publisert 26.10.2015